Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας

Πιχάκια

Χρησιμοποιούνται για κάθε είδους μπορντούρα είτε σε τοίχο είτε σε ταβάνι. Συνδυάζονται με την αντίστοιχη γωνία.

(για μεγαλύτερη εικόνα κάντε κλικ πάνω της)

ΠΙΧ112

ΠΙΧ201

ΠΙΧ234

ΠΙΧ243

ΠΙΧ244

ΠΙΧ262

ΠΙΧ316

ΠΙΧ319

ΠΙΧ338

ΠΙΧ361

ΠΙΧ362

ΠΙΧ363

ΠΙΧ387

ΠΙΧ401

ΠΙΧ401Β

ΠΙΧ420Γ

ΠΙΧ423

ΠΙΧ426

ΠΙΧ433

ΠΙΧ450

ΠΙΧ451

ΠΙΧ472

ΠΙΧ47Α

ΠΙΧ486

ΠΙΧ489

ΠΙΧ48Α

ΠΙΧ48Β

ΠΙΧ492

ΠΙΧ49Β

ΠΙΧ503

ΠΙΧ64

ΠΙΧ65

ΠΙΧ67

Σύνδεσμοι

Ξηρά Δόμηση

Εξωτερική Θερμομόνωση

Βρείτε μας στο FB


Βίντεο

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας2

Αρμολόγηση Γυψοσανίδας

Εξωτ. Μόνωση