Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας

Υλικά Ξηράς Δόμησης

Η εταιρεία μας εμπορεύεται όλα τα υλικά που χρειάζεται ο επαγγελματίας αλλά και ο ιδιώτης για κατασκευές ξηράς δόμησης.

Ειδικότερα, στο κατάστημά μας θα βρείτε:

Γυψοσανίδες

Διακρίνονται ανάλογα με τη χρήση τους σε Standard (για κανονική χρήση), ανθυγρές (για χώρους με αυξημένη υγρασία), πυράντοχες (για απαιτήσεις πυραντοχής).

Επίσης, διαθέτουμε τσιμεντοσανίδες για εξωτερική χρήση καθώς και πλάκες ορυκτών ινών για κατασκευή ψευδοροφών.

Μεταλλικά προφίλ

Περιμετρικά οροφής (UD), κανάλια οροφής(CD), για κατασκευές οροφών.

Ορθοστάτες(CW), στρωτήρες (UW), για κατασκευές τοιχοποιίας . Διατίθενται σε 50χιλ, 75χιλ και 100χιλ.

Γωνιόκρανα, γωνόκρανα άκρων, γωνιόκρανα προστασίας Π για προστασία και τελειώματα ακμών.

 Ταφάκια και γωνιές για κατασκευή ψευδοροφών ορυκτής ίνας.

 

Υλικά Μόνωσης

Υαλοβάμβακες, πετροβάμβακες, φελιζόλ. Χρησιμοποιούνται για να μονώσουν τοιχοποιίες αλλά και οροφές. Διατίθενται σε επιθυμητές διαστάσεις αναλόγως των απαιτήσεων.

 

Υλικά επικόλλησης , αρμολόγησης και φινιρίσματος

Χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για το στοκάρισμα των αρμών, την επικόλληση της γυψοσανίδας σε τοίχο καθώς και για το τελικό φινίρισμα.

Εργαλεία και Εξαρτήματα

Εργαλεία και εξαρτήματα απαραίτητα για οποιαδήποτε εργασία ξηράς δόμησης (βίδες και τρυπανόβιδες, βύσματα τοίχου, αναρτήσεις Π, ταχείες αναρτήσεις Τ, σπάτουλες και βιδοσπάτουλες, τρυπάνια, ράσπες κλπ)

 

Σύνδεσμοι

Ξηρά Δόμηση

Εξωτερική Θερμομόνωση

Βρείτε μας στο FB


Βίντεο

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας2

Αρμολόγηση Γυψοσανίδας

Εξωτ. Μόνωση